Länkar

Den gamla sidan Lajvnorr är i stort sett död, däremot finns en liknande sida skapad på facebook där norrlandslajvarna hänger. Inget kalendarium däremot. https://www.facebook.com/groups/458560444175948/?fref=ts

Ett nytt kalendarium på midälvornas satsning Lajvlabbet finns numera! Gå dit för att planera in alla lajven. http://www.lajvlabbet.se/

Umeås föreningar Midälvorna http://www.midalvariket.se/och Gaia: http://gaiaprojektet.se/

Bodens förening Trollpack har en ny hemsida som ni hittar här: http://www.trollpack.se/