Arrangera

Föreningens syfte är att se till att det blir så många och så bra lajv som möjligt, i Skellefteåtrakten. Här står det lite om hur det fungerar att arrangera lajv hos SLI. Föreningen stödjer även andra arrangemang, till exempel hantverk, som anknyter till lajvhobbyn.

Vad är ett SLI-lajv?

Föreningen (styrelsen) arrangerar inte lajv själv utan ger stöd åt arrangörer. Det finns ett par krav, och ett antal rekommendationer, för den som vill arrangera hos SLI. Man börjar med att man kontaktar styrelsen och berättar att man vill arrangera hos SLI, kommer överens om villkor för detta samt har den kontakt med föreningen som krävs för att samarbetet kring ekonomi, område et cetera ska fungera.

Rekommendationer är att lajvet bör utspela sig i SLIs verksamhetsområde (Skellefteå med omnejd) och att arrangörerna bör vara, eller bli, medlemmar i SLI. Även deltagarna på lajvet bör vara med i SLI, eller uppmanas att gå med, de blir nämlligen då försäkrade via Sverok medan arrangemanget pågår. Man bör också ha en tydlig planering och budget som man kommunicerar till styrelsen. En genomtänkt budget är förstås särskilt viktig ifall arrangörerna vill samarbeta ekonomiskt med föreningen.

Styrelsen har som tumregel att ett bra lajv är ett lajv som blir av. Har lajvet en god planering har det alltså alla möjligheter att få föreningens fulla stöd!

Att arrangera hos SLI

Detta ger SLI till arrangörsgrupper:
  • SLI hjälper till att ordna ställen att synas på och göra reklam för lajven, som till exempel Prolog, Januarieventet, Nordsken och liknande tillfällen.
  • SLI annonserar om era lajv och arrangemang på hemsidan och Facebook med länkar och information.
  • SLI hjälper till med det ekonomiska om så skulle önskas (tex. bankgiro, förlusttäckning).
  • Hyran av Lajvområdet  (- läs mer här) är noll och saker som SLI äger får hyras till billigare priser.
  • SLI hjälper till med pappersarbeten gällande studiecirklar.
  • Försäkring för deltagaren under arrangemanget via medlemskap i SLI.
Detta ger arrangörsgrupperna till SLI:
  • Arrangörsgrupperna sprider bra rykte om SLI och verkar aktivt för att skaffa fler medlemmar till föreningen.
  • En länk till SLI finns på hemsidan för lajvet/arrangemanget.
  • Arrangörsgrupperna anordnar studiecirklar som bidrar med pengar till föreningen.

 

Man kan även få tillgång till medlemsmaillistan för deltagarvärvning och att kalla lajvet "SLI-lajv" anses vara bra reklam i sig...

Vad ett ekonomiskt samarbete med SLI innebär beror på vad den enskilda arrangörsgruppen avtalar med styrelsen. Ett typexempel kan vara att SLI ersätter ett eventuellt underskott i lajvkassan efter lajvet, mot att SLI får ett eventuellt överskott. Det kan också t ex vara ett lån eller bidrag till arrangemanget för något särskilt, även om varje arrangemang bör försöka få utgifter och deltagaravgifter att gå jämnt ut.

Föreningen har även andra resurser att bistå med, inte minst kontakter till den som behöver finna medarrangörer, svar på frågor eller annat stöd i arrangerandet. En hel del lajvrekvisita finns även att tillgå. Kontakta styrelsen vid intresse.